Diensten

KYC en de WWFT

KYC (staat voor Know your Customer)

Elke ondernemer zal ondertussen wel bekend zijn met de WWFT, de wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme. Bent u ook al bekend met de term ‘Know Your Customer’, oftewel KYC? Dit begrip vloeit voort uit de WWFT en houdt in het kort in dat ondernemers vanuit de WWFT tegenwoordig verplicht zijn hun cliënten te screenen. Dit ter voorkoming van financiële misdrijven. Lees hier hoe u als ondernemer het KYC-principe toepast, wat die screening inhoudt en hoe in te grijpen wanneer u verdachte transacties opmerkt. 

Wat is KYC?

Sinds januari 2020 is de WWFT flink aangescherpt. Dit houdt onder andere in dat elke ondernemer verantwoordelijk is voor het screenen van de klantenportefeuille. Bovendien dient er een zogeheten WWFT melding te worden gedaan wanneer u een verdachte transactie of dubieuze cliënt opmerkt. Deze screeningprocedure is dus wat wordt bedoeld met ‘know your customer’. Hoe ziet zo’n screening er nu uit en waar wordt op gelet? Middels software die vertrouwt op kunstmatige intelligentie worden transacties en handelingen aan een geautomatiseerd onderzoek onderworpen. Zo kunnen identiteitsbewijzen op echtheid worden gecontroleerd om identiteitsfraude tegen te gaan. Ook transacties waarbij geld wordt gepoogd wit te wassen kunnen zo worden opgemerkt. Wanneer de software een dubieuze transactie of onbetrouwbare cliënt oppikt, meldt deze dat gelijk. De ondernemer heeft vervolgens als taak om hier een WWFT melding van te doen.

De vernieuwde WWFT

Het doel van de WWFT is het voorkomen en bestrijden van zaken als fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Financiële criminaliteit is al jaren een vrij groot probleem in Nederland en daarbuiten. Er gaat dan ook veel geld in om, dat door die ondermijning logischerwijs niet bij de juiste personen en instanties terechtkomt. Met de WWFT heeft de overheid de mogelijkheid dit samen met ondernemers aan te pakken, op structurele basis. In de WWFT is vastgelegd dat de ondernemer verplicht is melding te doen van verdachte transacties. Niet in actie komen is zelfs strafbaar en kan leiden tot boetes of zelfs strafvervolging. Voorkom dit dus door u zich aan de  WWFT te houden en te handelen wanneer dat nodig is. Niet alleen vanwege de mogelijke kans op boetes of vervolging, maar ook omdat in zee gaan met dubieuze relaties kan leiden tot flinke imagoschade. Weinig bedrijven zullen dit het risico waard vinden. Maak dus gelijk melding wanneer u als ondernemer tegen opvallende transacties aanloopt, of (potentiële) cliënten met twijfelachtige voorstellen komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *